ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
Bootstrap Slider

กิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วัน / เดือน / ปี ดาวน์โหลด
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองหกฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๓ 08 มิถุนายน 2559
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่11-12 12 เมษายน 2559
ประกวดราคาจัดจ้าง:โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหก ฝั่งตะวันออก หมู่๑๔ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ:โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเลียบคลองหกฝั่งตะวันตก หมู่.1 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสอบราคา : โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณเลียบคลองหกฝั่งตะวันออก หมู่ที่๑ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.หลังเก่า หมู่ที่๑๓ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองแอนด์ ๖/๗ หมู่๘ 04 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหก ตะวันตก27 (โรงละคร) หมู่.5 20 มกราคม 2559
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหกตะวันออก102 ม.11 02 ธันวาคม 2558

ดูทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook

Line