หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
- เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล
- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
- โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้กับองค์การ UNICEF
- เรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจ็ดพัฒนา ๒ หมู่ที่๗
- โครงการขยายท่อเมนปะปา 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 2,630 เมตร พร้อมตัดท่อ พีวีซี เข้ามิเตอร์


กิจกรรม
ชกมวยการกุศล ศึกM150 กำปั้นสะท้านโลก นวพล โปรโมชั่น
ชกมวยการกุศล ศึกM150 กำปั้นสะท้านโลก นวพล โปรโมชั่น

นายก อบต.ร่วมกับ ตำรวจ สภ.คลองห้า ออกตรวจสถานบันเทิง
นายก อบต.ร่วมกับ ตำรวจ สภ.คลองห้า ออกตรวจสถานบันเทิง

วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อบริเวณซอยคลองหกตะวันตก๓ หมู่ที่๒
โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อบริเวณซอยคลองหกตะวันตก๓ หมู่ที่๒

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณเลียบคลองหกฝั่งตะวันออก หมู่1
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลคลองหก ม.๑๑
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก หมู่ที่๑๑
- ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองแอนด์ ๕/๖ หมู่๒-หมู่๑๔
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ หมู่๑๑ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 ทดสอบกระดานสนทนา Klong6 2013-10-09 00:00:00
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี