ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ
Bootstrap Slider

สารจากนายก

นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

สารจากนายก

กิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วัน / เดือน / ปี ดาวน์โหลด
ตารางแสดงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.หลังเก่า หมู่ที่๑๓ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางแสดงราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองแอนด์ ๖/๗ หมู่๘ 04 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหก ตะวันตก27 (โรงละคร) หมู่.5 20 มกราคม 2559
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหกตะวันออก102 ม.11 02 ธันวาคม 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ โครงเหล็กชั้นครึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก 02 ธันวาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหก หมู่ที่๑๐ 05 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลคลองหก จำนวน 8 โครงการ 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกีรต ซอยคลองหกตะวันออก 106 (ซอยปฏิรูป) หมู่ 11 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโคมแสงสว่างสาธารณะซอยคลองหกตะวันตก 3 (ซอยสุทธิพันธ์ 1) หมู่2 01 ตุลาคม 2558

ดูทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook

Line