หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก รับโอนพนักงานส่วนตำบลคลองหก.สังกัด
- เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล
- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
- โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้กับองค์การ UNICEF
- เรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด


กิจกรรม
ชกมวยการกุศล ศึกM150 กำปั้นสะท้านโลก นวพล โปรโมชั่น
ชกมวยการกุศล ศึกM150 กำปั้นสะท้านโลก นวพล โปรโมชั่น

นายก อบต.ร่วมกับ ตำรวจ สภ.คลองห้า ออกตรวจสถานบันเทิง
นายก อบต.ร่วมกับ ตำรวจ สภ.คลองห้า ออกตรวจสถานบันเทิง

วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อบริเวณซอยคลองหกตะวันตก๓ หมู่ที่๒
โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อบริเวณซอยคลองหกตะวันตก๓ หมู่ที่๒

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ หมู่ที่๑๑
- ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ"ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมเขื่อน คสล.บริเวณหน้าวัดหว่า
- เรื่องประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ"ก่อสร้างหลังคาคลุม(โดม)พร้อมลานเอนกประสงค์ วัดผลาห
- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย(ศูนย์ที่ ๑ และศูนย์ที่ ๒)
- จีดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทท่อสูบน้ำสแตนเลส จำนวน ๒ เครื่อง
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหกตะวันออก๘๖ หมู่ที่๘
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหกตะวันตก ๒๓ หมู่ที่ ๔-๕
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองหกตะวันออก๑๐๐ หมู่ที่๑๐
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณเลียบคลองหกฝั่งตะวันออก หมู่1

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 ทดสอบกระดานสนทนา Klong6 2013-10-09 00:00:00
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี