ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
Bootstrap Slider

สารจากนายก

นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

สารจากนายก

กิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วัน / เดือน / ปี ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้ามูลเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (๕) 12 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้ามูลเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (๔) 12 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้ามูลเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (๓) 12 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้ามูลเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (๒) 12 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้ามูลเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (๑) 12 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้าวัดผลาหาญ หมู่ที่ ๙ (ต่อ๔) 11 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้าวัดผลาหาญ หมู่ที่ ๙ (ต่อ๓) 11 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้าวัดผลาหาญ หมู่ที่ ๙ (ต่อ๒) 11 กรกฏาคม 2559
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิงบริเวณหน้าวัดผลาหาญ หมู่ที่ ๙ (ต่อ๑) 11 กรกฏาคม 2559

ดูทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook

Line