ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ
Bootstrap Slider

สารจากนายก

นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

สารจากนายก

กิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วัน / เดือน / ปี ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหก หมู่ที่๑๐ 05 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลคลองหก จำนวน 8 โครงการ 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกีรต ซอยคลองหกตะวันออก 106 (ซอยปฏิรูป) หมู่ 11 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโคมแสงสว่างสาธารณะซอยคลองหกตะวันตก 3 (ซอยสุทธิพันธ์ 1) หมู่2 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกีรต ซอยคลองหกตะวันออก 106 หมู่ 11 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมห,กเลียบคลองหกฝั่งตะวันตก หมู่ 13 01 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโคมแสงสว่างสาธารณะซอยลุงลอ แยก 3-5 หมู่ 2 01 ตุลาคม 2558

ดูทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook

Line