หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
- โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้กับองค์การ UNICEF
- เรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจ็ดพัฒนา ๒ หมู่ที่๗
- โครงการขยายท่อเมนปะปา 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 2,630 เมตร พร้อมตัดท่อ พีวีซี เข้ามิเตอร์
- สอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก หมู่ที่11


กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อบริเวณซอยคลองหกตะวันตก๓ หมู่ที่๒
โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อบริเวณซอยคลองหกตะวันตก๓ หมู่ที่๒

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)

โครงการ Big Cleaning Day
โครงการ Big Cleaning Day

โครงการดีของ อบต.คลองหก(เคารพธงชาติ สวดมนต์)
โครงการดีของ อบต.คลองหก(เคารพธงชาติ สวดมนต์)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 ทดสอบกระดานสนทนา Klong6 2013-10-09 00:00:00
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี